De MATRIX is in theorie goed om per land de relaties te zien. Maar als we de verschillende cellen met de visuele variabele GROOTTE onderscheiden (zoals volgens de theorie met dit soort absolute ratio-data moet), spelen de grote verschillen tussen de hoeveelheden land (in ha.) ons parten, waardoor alle kleine stromen vrijwel onzichtbaar zijn. Dit wordt al beter als we de visuele variable GRIJSWAARDE gebruiken...

OVERZICHT -- KAART -- STROOMDIAGRAM -- NETWERK -- MATRIX