Landgrabbing: grabbers & grabbed gebieden

De afgelopen tien jaar is het aantal grootschalige transnationale landdeals sterk toegenomen. Er wordt zelfs gesproken van een global land rush. Veelal zijn het arealen tussen de 10.000 en 200.000 hectare. Volgens een schatting van de Wereldbank zou het alleen al tussen 2008 en 2010 gaan om 45 miljoen hectare. Bij het artikel van Henk Donkers & Bert van Vijfeijken in Geografie 2015-08 hebben we data over 'land-grabbing' in beeld gebracht, op verschillende manieren. Elke visualisatie heeft zijn sterke en zwakke kanten:

In de KAART is de ruimtelijke samenhang het meest expliciet: het is duidelijk waar de betreffend landen liggen. Maar de onderlinge verhoudingen van de hoeveelheden zijn moeilijk te vergelijken, en je raakt het overzicht kwijt als er teveel relaties worden weergegeven.

Het STROOMDIAGRAM is wat dat betreft makkelijker te interpreteren, vooral omdat je de landen-blokken kan verschuiven om zo de 'spaghetti' te ontwarren. Ook zie je hier als enige welke landen zowel 'grabber' zijn als 'ge-grabde'...

De NETWERK "graph" is flexibel en interactief, maar het is niet erg duidelijk welke landen de "grabbers" zijn en welke de "ge-gegrabden"....

De MATRIX is in theorie goed om per land de relaties te zien, maar hier spelen de grote verschillen tussen de hoeveelheden land (in ha.) ons parten, waardoor alle kleine stromen vrijwel onzichtbaar zijn.

OVERZICHT -- KAART -- STROOMDIAGRAM -- NETWERK -- MATRIX

Bron data: PNAS vol 110, no.3

[This page is part of the visualisation experiments website of B. Köbben]