Doelstelling & activiteiten

Doelstelling van het project

Dit project beoogde een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de derde editie van de Atlas van Nederland, in de context van de nationale geodata infrastructuur (N-GDI).

In een GDI-omgeving kan dat de atlas niet alleen functioneren als een geïntegreerde visuele samenvatting van beschikbare geodata en geodiensten, maar ook als een interactieve en dynamische toegang tot de N-GDI en als zodanig als een visuele aanvulling op de geoloketten.

De werking van een atlas is bij iedereen, van geo-expert tot leek, bekend en dit maakt het atlas concept met zijn structurerende eigenschappen een ideaal onderdeel van de gdi om de gegevens toegankelijk te maken via ruimtelijke zoek- en vergelijk functies.

Het project streefde er naar de betrokken partijen via workshops met demonstraties van een prototype bijeen te brengen en de via de infrastructuur beschikbare gegevens te ontsluiten voor de atlas. In dit proces werd tevens gebruik gemaakt van ervaringen in het buitenland.

Activiteiten in het project

  • Maken van een demo-versie van de beoogde functionaliteit: Demoversie interactieve atlas
    [deze versie is offline, de nieuwere HTML5 versie is hier te vinden]
demo
GE

© 2008-18 Stichting Wetenschappelijke Atlas Nederland - Laatste verandering 16/02/18