Atlas van Nederland

 

 

Deel 14

Bodem

 

Zorg voor landschap en milieu

 

Een land met een hoge graad van economische ontwikkeling als Nederland vraagt om veel grondstoffen en energie. Het is van groot belang, in hoeverre deze vraag door de natuurlijke hulpbronnen uit eigen land kan worden bevredigd. Dit vergt kennis van wat vele miljoenen jaren geologische geschiedenis ons hebben nagelaten, zoals aardolie, aardgas of steenkool. De vondsten onder het zogenaamde Continentale Plat van de Noordzee hebben onze grondstoffenrijkdom uitgebreid. De Nederlandse economie drijft naar men wel eens zegt op de kurk van het aardgas, dat vooral in het Noorden des lands wordt aangetroffen. 

 

Bodem ruimt een speciale plaats in voor vele bodemkaarten. De natuurlijke gesteldheid van Nederland wordt veelal afgelezen aan de rijke schakering van bodemsoorten, die de mens heeft gebruikt en omgevormd voor zijn voortbestaan. Het landschap en de bodemgesteldheid hangen nauw met elkaar samen.

De invloed van de geologische opbouw, het klimaat en de waterhuishouding worden behandeld. De aandacht is ook gericht op het grondwerk van eeuwen, van de spade tot het modern mechanisch grondverzet.

 

bron: Atlas van Nederland, Proefdeel, 1984 (Prof. Dr. M. de Smidt)  

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland